• USA-INSPIRERT: Sp foreslår at stortingspolitikere avlegger ed. Her blir president Barack Obama fra 2009. FOTO: SCANPIX

Vi avlegge ed i Stortinget

Alle nyvalgte stortingsrepresentanter bør avlegge ed til Grunnloven. Det foreslår Senterpartiet i sitt nye program.