Dropper feriesnakk

Skoler unngår å snakke om hvor elevene skal på ferie. - Vi jobber aktivt med å dempe feriepresset, sier Bodil Risøy, avdelingsleder på Kronstad skole.