Mastene kan være grunnlovsstridig

Sivilombudsmannen stusser på vedtaket om kraftlinjen.