BKKs trøbbeltrafo

Strømløst i Bergen: Trafostasjonen på Koengen har kollapset to ganger i august.