Bilkøene i byene øker. De kommende 20 årene blir det enda verre med sterkt økt folketall i byene.

— I dag utnyttes bare 1,15 bilseter i rushtiden. Det er en vanvittig sløsing med plass. Kunne vi få opp dette tallet til 1,4 seter ved at flere kjører sammen, ville det bety like mye som all kapasiteten i kollektivtrafikken. Og enda ville det være 3,5 seter ledig i personbilene, sier prosjektleder Arild Eggen.

Tilbud til alle i 2014

Han leder Vegvesenets prosjekt med tittelen «Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi i Bergensområdet». Målet er å få flere til å kjøre sammen og utnytte transportressursene bedre, særlig i rushtiden.

Det satses 25 millioner kroner på prosjektet, som foreløpig er på utprøvingsstadiet. Ni bedrifter med til sammen 7.000 ansatte deltar. Fra 2014 skal dette bli et tilbud til alle i Bergen. Deretter er målet å lansere opplegget på landsbasis.

— Bergensområdet er allerede i dag overbelastet med køer. Et uhell i en tunnel forplanter seg til store deler av byen, og vi har et uakseptabelt forurensningsnivå. Tilstrømningen til Bergen og nabokommunene øker voldsomt. Frem til 2030 må vi regne med en trafikkvekst på 40 prosent. Kollektivtrafikken kan ikke ta unna all denne veksten. «Uteplassen» for bilen er allerede brukt opp med køer og mangel på parkeringsplasser. Det som gjenstår, er bedre utnyttelse av «inneplassen» i bilen, sier Eggen som legger til at dette vil kunne gi besparelser i hundremillionersklassen.

Bruker smarttelefonen

Smarttelefonen og apper står sentralt for å få til samkjøring. De som vil være med som sjåfør eller passasjer registrerer seg via telefonen. Der kan de også melde inn behov for transport og finne ut om noen i nærheten skal samme vei.

— Alle tilbud og forespørsler samles på en sentral plattform. Det er nødvendig med et visst antall sjåfører og passasjerer for å få det til å funger godt. Vi skal også invitere inn drosjer og busser til å delta, sier Nilmar Lohne. Han arbeider i selskapet Triona som utvikler teknologiske løsninger for transportbransjen og samarbeider med Vegvesenet om prosjektet.

Bil, buss og drosje

— Vi kaller prosjektet «Spontan samkjøring» fordi du skal kunne velge transportløsning spontant. Hvis du skal være passasjer, kan du legge inn reiseruten på telefonen, og så få svar både fra biler, drosjer og busser, forklarer Eggen.

Kanskje er det en bilfører som deltar i opplegget like i nærheten eller en drosje har et ledig sete. Du får også opp hvor langt unna nærmeste buss er. Så kan du velge hva du vil benytte.

Eggen forteller at et av drosjeselskapene i Bergen skal delta i prosjektet, og de skal samarbeide med bussene i byen.

— Hvis drosjene kan ta med en ekstra passasjer, lønner det seg for dem også selv om de tar mindre betalt per passasjer. Og hvis dette prosjektet kan jevne ut trafikktoppene, vil bussene komme raskere fram, og kanskje vil det trengs noen færre busser i rushtiden.

Belønning

Samkjøring krever nye måter å tenke på. Sikkerheten er ivaretatt ved at alle som deltar registrerer seg, og det registreres via telefonen når en passasjer går på og av bilen han sitter på med. Dessuten er det viktig at både bilister og passasjerer må fristes av opplegget.

— De som samkjører må få en belønning. Vi har sett at det ikke skal så mye til. De som tar med passasjerer kan få litt betaling. Dessuten kan de bruke sambruksfelt sammen med busser og drosjer. De kan også få parkeringsplass på arbeidsstedet, sier Eggen, som har mange flere forslag til belønning for dem som kjører sammen og dermed bidrar til å redusere køene og spare miljøet.

- Kan gi god uttelling

Eggen er overrasket over at ikke samkjøring for lengst er satt på dagsorden i samferdselspolitikken.

— I mine over 40 år i Statens vegvesen har jeg ikke vært engasjert i noe prosjekt som kan gi så god uttelling, sier Eggen. Han har arbeidet med en rekke av de store samferdselsutbyggingene i fylket, og han lanserte i sin tid bompengeringen i Bergen, som er blitt mønster for tilsvarende opplegg i mange byer.

— Det er mulig å spare store ressurser gjennom samkjøring. Og dette er et internasjonalt problem. Klarer vi å få det til i Bergen, vil det spre seg, sier en entusiastisk prosjektleder.