• UTRYKNING: Rommet der alarmen gikk, ligger inne i Realfagbygget, en av Bergens største bygninger. FOTO: Vegar Valde

Fryktet utslipp av kjemikalier

Det ble meldt om brann i et rom som inneholder farlig gods.