• nordfjord_sjukehus1_m3275c9c1k127f6cdec48km7fff.jpg

Nordfjord vil ut av Helse Førde

Annankvar nordfjording meiner heile eller delar av Nordfjord bør byte ut Helse Førde med Helse Møre og Romsdal.