• STARTSIGNALET: Torsdag tek samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa Torsdag første arbeidstaket på ombygginga. FOTO: SCANPIX

Kleppa spar i gang stasjonsfornying

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa tek torsdag første arbeidstaket på ombygginga av Voss jernbanestasjon.