• BORTE: 15.000 Frp-brosjyrer er forsvunnet. Regionsekretær for Frp i Hordaland, Daniel C.E. Hägglund beskylder postansatte for å ha mistet eller kastet brosjyrene. FOTO: ALEXANDER WORREN

Frp-topp beskylder postansattefor å kaste valgbrosjyrer

- En slik påstand er meningsløs, svarer posten.