Høyre er fortsatt kjempen

Høyre går litt ned, men er fortsatt mer enn seks ganger større enn Venstre.