«Dette er det mest suverene verktøyet av alle»

Vestlendingen: John Audun Hauge sverger til øks.