SFT vedgjekk Sløvåg-tabbe

Forureiningstilsynet vedgår at Vest Tank skulle ikkje fått løyve til å vaske coker gasoline i Sløvåg. Vest Tanks advokat meiner tilsynet gjorde seg skuldige i tenesteforsøming, og at Vest Tank handla i god tru.