— Rederiet og deres bergingsselskap Buksér og Berging opplyser at det ikke blir satt i gang arbeid med å tømme havaristen for olje eller last før mandag. Grunnen er at det først må gjøres en del sikringsarbeid, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Kystverket, Ane Eide Kjærås til Sunnmørsposten.

Det er lagt ut lenser rundt konteinerskipet, men det er foreløpig ingen større oljelekkasje.

— Vi har fly som sjekker et større område rundt skipet for å se om det har lekket ut olje. Foreløpig har vi ikke sett noen oljelekkasje av betydning, men det kan ha lekket ut noen små mengder fra maskinrommet, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til NTB lørdag formiddag.

Det er satt inn store ressurser for å berge det grunnstøtte konteinerskipet.

Tar inn vann

Meldingen om grunnstøtingen kom klokka 20.38 fredag kveld. Da skal det 123 meter lange skipet ha vært på vei fra Måløy, og det grunnstøtte ved Gangsøy, ifølge NRK.

Skipet har 280.000 liter tungolje og 67.000 liter diesel om bord, opplyste Andreas Bull, vakthavende ved Hovedredningssentralen på Sola, til Sunnmørsposten.

I tillegg til å lekke, tar skipet, som veier 6400 bruttotonn, inn vann.

— Det er en reell fare for at skipet kan synke. Fartøyet står ustabilt. Men vi har satt ut kystvaktfartøy og slepefartøy for å støtte opp skipet, og foreløpig er det ikke noe som tyder på at det vil synke, sier Ly.

Kjærås opplyser at Kystverket vil fortsette å overvåke situasjonen og vil være til stede med oljevernutstyr dersom situasjonen skulle endre seg.

Ingen skadd

Det var 14 personer om bord i båten, og ti av dem ble evakuert. De siste fire ble igjen for å arbeide om bord. Ingen skal ha blitt skadd i grunnstøtingen.

Ingen av mannskapet som var om bord, skal ha vært norske. Skipet er registrert på Antigua og Barbuda.