• ANLEGGSPLASSEN: Fire graver i en grushaug. Bergen Kirkelige Fellesråd lover at det skal bli fint når alt er ferdig til 15. august. I mellomtiden kommer det nok flere kister her. Når dette feltet er ferdig, skal det opparbeides gravsteder bort til gravemaskinen. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Gravlagt på en anleggsplass

Fire kister i en grushaug. Her ligger kjære familiemedlemmer. Rundt durer gravemaskiner og lastebiler. Dette er ikke noe sted for ro og ettertanke.