• DEMONTERES: Alt militært materiell er i ferd med å bli tatt ut av MTB-ene som klargjøres for salg. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Krangler om salg

Selskapet Clear Ocean fikk nei til å kjøpe forsyningsskipet KNM «Horten». Sjefen synes det er underlig at MTB-ene nå er på vei ut av landet.