Setter helikopter inn igjen på ny

Det har vært problemer med å bruke helikopterne for fullt i brannslukkingen på Sotra.