• Mer KONKURRANSE: Justisdepartementet ønsker flere asylmottak drevet av ideelle organisasjoner. Departementet vil gjøre det lettere for ideelle organisasjoner å konkurrere med private aktører som Hero, som driver dette asylmottaket i Ytre Arna. FOTO: RUNE SÆVIG

Vil ha færre private asylmottak

Justisdepartementet vil ha flere asylmottak drevet av ideelle organisasjoner. Nå får de egne anbudsrunder, der de slipper konkurranse fra private mottak.