- Jeg har hatt 30 dager ferie på 35 år og tar ut 10.000 i månedslønn

Vestlendingen:Møt turistgründeren som sier han ikke har behov for mer.