Utløste ransalarmen ved en feil

Væpnet politiet rykket ut til Sletten senter.