31 basehoppere har omkommet under hopp i Norge siden 1984. Tre av dødsfallene skjedde i Aurland i sommer. I et brev sendt 4. oktober ber ordfører i kommunen, Noralv Distad (H) departementet om en gjennomgang i forbindelse med ulykkene, for å vurdere om det er hjemmelsgrunnlag for å foreta et helt eller delvis forbud mot basehopping enkelte steder i kommunen. Brevet ble sendt departementet i begynnelsen av oktober, etter at kommunen hadde hatt møter med politi, hjelpemannskaper og basehoppere.

— Totalt sett mener jeg det er for mange ulykker. Dette er en aktivitet som har konsekvenser for andre enn basehopperne selv. Vi har derfor bedt om tiltak som regulerer hoppingen og/eller restriksjoner i forhold til krav til utstyr, eventuelt en form for godkjenning i forhold til opplæring, sier Distad.

Per dags dato er det kun deler av Trollveggen som har et forbud mot basehopping fordi området ofte er utsatt for steinsprang, og at det er overheng som gjør helikopteraksjoner svært farlig. Forbudet trådte i kraft i 1986.

Norske alpine redningsgrupper (NARG) ønsker ikke et forbud mot basehopping flere steder i Norge.

— Forbudet mot hopping i Trollveggen har blant annet ført til at enkelte har valgt å hoppe på ugunstige tidspunkt med mørke eller i dårlig sikt for å redusere risikoen for å bli tatt for ulovlig hopping. Dette gjør også at det vil kunne oppstå behov for hjelp fra redningsmannskaper når forholdene ikke er optimale for redningsarbeid, sier leder i NARG, Bengt Flygel Nilsfors.

NARG består av frivillige medlemmer som bistår Politiet og Hovedredningssentralene under redningsaksjoner i bratte fjell, på bre og andre områder som krever spesielt utstyr og kompetanse.

Nilsfors mener holdningsarbeid i base-miljøet er veien å gå for å hindre flere ulykker.

— Alle som ferdes ute i naturen bør læres opp til at det ikke nødvendigvis vil være slik at de kan få hjelp der de til enhver tid måtte befinne seg. Redningsmannskapenes sikkerhet vil alltid være prioritert foran den nødstedte eller omkomne. Det er ikke en selvfølge at noen kommer å henter deg uansett hvor du måtte befinne deg, sier Nilsfors.

• Senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Trond Østvold bekrefter at de har mottatt brevet fra Aurland kommune, og at de ser på saken.