• REDUSERT PRODUKSJON: På fem år har oksygenmetningen på dypvann gått fra tilstandsklasse «God» til «Svært dårlig» i Masfjorden. Havforskningsinstituttets anlegg i Smørdalen er ett av dem som må redusere produksjonen. FOTO: Roar Christiansen

To oppdrettsanlegg må forlate Masfjorden

Fylkesmannen i Hordaland stanser driften ved to oppdrettsanlegg i Masfjorden. To andre må redusere produksjonen.