Med brygge i bakgården

De har glassheis, innendørs el-bil, kunstverk i megasize, elv gjennom huset, amfiteater - og attpåtil egen brygge i bakgården.