Sosial maling i Strangehagen

Fritidsmalerne står trangt, men maler godt. Muntre kvinner og menn fra 64 til 84 er samlet for å male i Fritidsmalernes forening.