Byrådet skrur igjen pengekranen

Full ansettelsesstopp i administra-sjonen, full investeringsstopp og full innkjøpsstopp er en del av byrådets medisin for å bøte på byens dårlige økonomi. Og det skal reises og kurses mindre.