• SKYTING PÅGÅR: Hordalands utrykningsenhet trener på "skyting pågår", der de skal gå inn i situasjoner med fare for eget liv. Nå vil politiet at både utrykningsenheten og andre politifolk trener mens de er i beredskap. En grunn er at det tar for lang tid før den nasjonale beredskapstroppen (til h.) vil dukke opp. De er avhengig av helikopterstøtte fra Forsvarets Bell-helikopter. ARKIVFOTO: ALEXANDER WORREN, FORSVARET, REUTERS

Politiet vil ha vestlandsk elitetropp

Det kan ta timevis før de kommer seg over fjord og fjell. Derfor vil politiet ha en egen gruppe som kan rykke ut med helikopterfart.