Ladar batteria på Voss

Turistar kjem stadig til Voss for å lada batteria. Det trong også dei som i går kom med elektriske bilar til Vandrarheimen.