Fjerner kjørefelt ved Bryggen

Allerede i høst blir kjørefeltet nærmest Bryggen fjernet. Det er forpliktende å stå på listen over verdenskulturminner.