Setter verdi på sykehusene

Til høsten skal Helsedepartementet sette verdi på alle sykehusforetakenes kapital.