Robbet turister på kirkebesøk

De kanadiske turistene ville se Fantoft stavkirke, men besøket ble langt fra så hyggelig som de hadde tenkt.