Ulovlig overvåket -får 60.000 kroner

Politiker og samfunnsviter Torstein Hjellum er tilkjent 60.000 kroner for å ha vært politisk overvåket fra 1969 til 1991, i 13 år uten lovlig hjemmel.