290 arbeidsgivere fikk tvangsmulkt

Bare i fjor fikk 290 arbeidsgivere tvangsmulkt fordi de unnlot å melde sine ansatte inn i Arbeidstakerregisteret.