Flere tommer kirkebenker i Bjørgvin

Mange menigheter i Bjørgvin bispedømme sliter med kirkebesøket. På seks år har deltakelsen ved gudstjenester gått ned med ca. 140.000 personer.