Britisk storjobb til Leirvik

Plattformhotellbyggjaren Leirvik Module Technology har med ein 175 millionar kroner stor kontrakt på britisk sokkel gjort eit viktig internasjonalt gjennombrot.