Flytrafikken fortsetter å falle

Det er ingen lysning i flytrafikken til og fra Flesland så langt i 2002. Særlig på innlandsrutene fortsetter passasjertallene å falle.