-Råd kan gi færre barneulykker

Hvert år skjer det 125.000 barneulykker i Norge. - For å få ned disse tallene bør vi opprette et skadeforebyggende råd, mener forsker Johan Lund.