Selger narko uforstyrret

Elever i den videregående skolen kan uforstyrret bruke, kjøpe og selge dop i skoletiden. Lærerne innrømmer at de ikke har kontroll.