Arbeid til utviklingshemmede

Det kommer 18 nye plasser i dagsenter og tilrettelagte arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede i 2002.