Kutt rammer barn og eldre

Barn og unge er et av byrådets satsingsområder. For å få penger til satsingen, må underskuddsbydelene kutte i tilbudet til barn og unge.