Påstand om 120 dager

Aktor la i dag ned påstand om 120 dagers betinget fengsel for Frank Tandberg, også kjent som "Hallik-Frank".