Glede og raseri i Rosendal

Siste ord er absolutt ikkje sagt i den over 20 år lange stridem om Muradalen kraftverk i Hattebergvassdraget ved Baroniet Rosendal i Kvinnherad.