Bergen (nesten) størst på vekst

Hordaland er fylket i Norge med nest flest vekstselskaper. Men justert for antall innbyggere, faller regionen nedover listen.