Helsetilsynet hardt ut mot Sandviken sykehus

Statens helsetilsyn krever at Hordaland fylkeskommune snarest legger fram en plan for hvordan de skal få bukt med overbelegget ved Sandviken sykehus.