Redda frå snøraset

Jakob Gaulen og dei to andre i bilen blei fanga av eit 60-70 meter breitt snøras. Til alt hell flaut bilen oppå dei voldsomme snømassane.