Stillingsstopp ved Haukeland

Den økonomiske krisen ved Haukeland sykehus blir stadig verre. Nå skal bemanningen reduseres for å få ned utgiftene.