2064 mot rusvernsenter

Ein massiv protest mot rusvernsenter på Litlabø blei i går overrekt ordførar Magne Rommetveit. - Vi gir oss aldri, var bodskapen frå Camilla Utne.