Seks av ti unge jobber

Det å synliggjøre sin egen fortreffelighet er en god ting. Over 60 prosent av unge mellom 16 og 24 år har jobb, enten deltid eller heltid. Yrkesdeltakelsen har ikke vært så høy siden midten av 80-tallet, ifølge Aetat.