Skoler legges ned - eller utsettes

Både Helldal og Samdal skole blir lagt ned. Bygging av Indre Sædal skole blir utsatt.