Kjent for ledelsen

Toppledelsen i Fremskrittspartiet er vel informert de vanskelige samarbeidsforholdene mellom Sigrun Sangolt Natås, John Mandelid og fylkessekretæren i Hordaland Fremskrittsparti.