Vurderer tiltak

Statoil vurderer tiltak som kan hindre utslipp av giftige alger og andre levende organismer fra ballastvann fra tankskip som anløper Mongstad.