Strid om ballbinge på Skansen

Bergenhus bydelstyre har vedtatt, med syv mot seks stemmer, å plassere en ballbinge bak Skansen gamle brannstasjon. Alle i strøket var mot. Nå har de fått nabovarsel: Bingen kommer.